Polepy

Polepím cokoliv….

A kromě cokliv taky auta, výlohy, reklamní tabule, bilboardy, dveře a jiné reklamní plochy